• Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemleri
• Yabancıların yatırım yaparak Türk Vatandaşlığı kazanması işlemleri
• Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, Gayrimenkul edinerek vatandaşlık işleminin gerçekleştirilmesi.
• Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması
Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması