Ticaret hukuku alanında; tacirleri ve ticari işletmeleri, haksız rekabeti, ticaret sicili, ticaret unvanı gibi kavramlar ile birlikte şirketler hukukunu ve kıymetli evrak hukuku alanında hizmet vermekteyiz.


Şirket türleri iki başlık altında incelenir. Bu ayrım Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen Sermaye Şirketleri/Şahıs Şirketleri ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlerdir.


Sermaye Şirketleri (Anonim ve Limited) ana çalışma alanımız olup her türlü mevzuata hakim avukatlarımız ile tüm ticari davalarınıza kısa sürede çözüm bulacaktır.