Vasiyetname düzenlenmesi, ortaklığın giderilmesi izale-i şüyuu davasının açılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası , tenkis, muris muvazaası ve veraset intikal işlemlerin yapılması.