• Kıdem Tazminatı Alacağı Davası
• İhbar Tazminatı Alacağı Davası
• Fazla Mesai Alacağı Davası
• Hizmet Tespit Davası
• İş Kazaları
• İşe İade Davası…

İş Hukuku işveren Hizmetlerimiz
• İş Hukuku Şirket Danışmanlığı
• İş Sözleşmelerinin Hazırlanması / Düzenlenmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Haklı Fesih


İş hukuku alanında işçi alacağı konusunda uzmanlaşmış ekibimizle hizmet vermekteyiz. İş Hukuku İşveren Hizmetlerimiz konusunda ise tüm iş sözleşmeleri, İş Sağlığı, Haklı Fesih vb. konularda hizmet vermekteyiz.


İşe İade Davası
Bu dava ile işçinin işine iadesi, aksi halde en az 4 aylık işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilir. İşe iade davası açılabilmesi için iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışması gerekir.


Kıdem Tazminatı Davası
Kıdem tazminatı, işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl süre çalışması neticesinde işçinin hak kazandığı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş brüt ücret esas alınır.


İhbar Tazminatı Davası
İşçinin işten derhal ayrılmasını kanunen gerektiren bir neden bulunmuyorsa, işten ayrılmadan önce işten ayrılacağını bildirmesi gereken süre ihbar süresidir.


Fazla Mesai Davası
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır.


Hizmet Tespiti Davası
Hizmet tespiti davaları, işçinin sigortasız çalışması, sigortasında eksik günleri bulunması, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi durumlarda açılan davalardır.


İş Kazaları
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olarak meydana gelen kazalardır.


Şirketler İçin İş Hukuku Danışmanlığı
İşveren avukatı olarak yürüttüğümüz çalışmalarda işçinin bütün özlük dosyası, iş sözleşmesi feshi, yine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edilmesi konularında danışmanlık vermekteyiz.