İdare Hukuku, “kamu idaresi” kavramı ile yakın ilişki içerisindedir. Geniş anlamda idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukukku ve özel hukuk kurallarının bütünü anlaşılır. Dar anlamda ise sadece kamu hukukuna tagbi faaliyetler ile ilgillenir. Burada idare “kamu gücüne” sahip olduğu için üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır.


İdare, kimi zaman bu üstün yetki ve ayrıcalıkları kullanırken, hukuka aykırı davranmakta ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale eden bazı uygulamalarda bulunabilmektedir. Bu hukuk dışı uygulamalar İdare Mahkemesinde görülerek çözüme kavuşturulmaktadır.