Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir bölümdür Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Doktrinde ceza hukukunun genel olarak kendi içinde üç alt disipline ayrılır. Maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku.

Maddi ceza hukuku, kendi içerisinde, genel hükümler ve özel hükümler olarak ikiye ayrılır. Ceza hukuku genel hükümler kısmında suç ve yaptırım teorisine ilişkin temel bilgiler veriliR. Ceza hukuku özel hükümler kısmında ise, suç teşkil eden fiiller ve bunlara ilişkin yaptırımlar yer almaktadır.


Ceza muhakemesi hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, CMK’YA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN iddia, savunma ve yargılama niteliğinde ki bir dizi faaliyettir.

Buradaki asıl amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bunu yaparken insanlık onuru, hukukun temel ilkeleri ve caza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri daime rehber olmalıdır. Maddi gerçek araştırılıp bulunması için insan hakları ihlallerinin yapılmış olması, hukuksuzluk olarak ortaya çıkacak ve sözüm ona ortaya konan maddi gerçek anlamsızlaşacaktır. Ceza infaz hukuku ise, ceza muhakemesi sonunda hükmedilen yaptırımların nasıl infaz edileceğini düzenler.

CEZA KONUSUNDA HER TÜRLÜ SORUNUZ İÇİN BİZE ULAŞIN. http://ekizhukukburosu.com/bize-ulasin/